Jótanácsok külföldre

Jótanácsok Mentoroknak:

-A jelentkező bizonyítványáról, kérj egy másolatot, hogy biztos rendelkezzen a szükséges végzettséggel.

-Külföldi munka esetén, telefonon bizonyosodj meg a jelentkező szükséges nyelvtudásáról.

Jótanácsok Jelentkezőknek:

A Külügyminisztérium felhívja a figyelmet, hogy fokozott óvatossággal járjon el mindenki, aki külföldön akar munkát vállalni.
A külföldi munkalehetőség, mindig sokkal csábítóbb, viszont annál nagyobb körültekintést igényel, ott ugyanis sokkal kiszolgáltatottabb az ember.
A körültekintést az indokolja, hogy az utóbbi időben főként Nagy-Britanniában és Írországban, valamint a skandináv államokban nőtt azoknak a száma, akik bajba jutottak, miután felültek csalók hamis állásajánlatának, amely főként nyelvtudást nem igénylő, kétkezi munkára vonatkozott.
Elterjedtek azok az állásajánlatok is, amelyek könnyű külföldi munkát ajánlanak fiatal lányoknak. Néhány esetben később kiderült, hogy prostitúcióra kényszerítették őket.

Jótanácsok:

– Mentorral való, üzeneten keresztüli kapcsolatfelvétel után, mindenképp beszélj vele telefonon, a bizalom megerősítése végett.
-Ragaszkodj hozzá, hogy a mentor adatlapján feltüntetett munkahely vezetékes telefonján, előre egyeztetett időpontban felhívod, így biztos lehetsz, hogy a mentor a megadott munkahelyen dolgozik.
-Ha van rá mód, beszélj a cég telefonszámán azzal a személlyel, aki illetékes az új munkaerő felvételében. Győződjünk meg róla, hogy biztosan várják az érkezésed.
– Előszerződés a munkáltatótól.
– Informálódj a szükséges papírok beszerzéséről, illetve a munkavállalás feltételeiről az adott ország külképviseleténél.
– Ne írj alá olyan idegen nyelven írt papírt, szerződést amit nem tudsz elolvasni!
– Érdeklődj az elszállásolásoddal kapcsolatban.
– Írd fel az adott ország magyar nagykövetségének címét, telefonszámát.
– Családodnak feltétlen add meg leendő szállásod címét és a munkáltató részletes adatait. Azonnal tájékoztasd őket tartózkodási helyed bármilyen változásáról is!
– Legyen itthon valaki, akit rendszeresen felhívsz! Egyezzetek meg, milyen időközönként fogod őt felhívni.
– Legyen nálad elegendő pénz kiutazáskor, amiből legalább 1 hónapig megtudsz élni és nem árt az esetleges váratlan helyzetekre is anyagilag felkészülni. Érdemes bankkártyát is kivinni, bármi történik itthonról a család tud pénzt rakni a kártyádra.
Kiutazás előtt érdeklődj a helyi TB-igazgatóságon és más biztosítótársaságoknál a megköthető nyugdíj-, betegség-, baleset- és egyéb biztosítási lehetőségekről.
– Előfordulhat (különösen, ha nincs munkavállalási engedély ) hogy a munkáltató “zálogként”, vagy azzal az indokkal veszi magához a munkavállaló útlevelét, hogy majd ő intézkedik a tartózkodási engedély beszerzésében, rendőrségi lakcímbejelentéshez, stb. Ilyen esetekben érdemes az engedélyeket egyedül, vagy a munkaadóval együtt beszerezni, és az útlevelet ne add ki a kezedből. Minden eshetőségre felkészülve célszerű fénymásolatot vinni magunkkal a fontosabb papírokról, ideértve az útlevelet, munkaszerződést stb…
Ha mégis baj történik:
A törvény szerint minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar Köztársaság védelmét élvezze. Ezt a feladatát Magyarország a konzuli szolgálat útján látja el, akik segítséget nyújthatnak azoknak a magyar állampolgároknak, akiket külföldön bármilyen okból a törvények megsértésével vádolnak, és a helyi hatóságok őrizetbe vesznek, vagy letartóztatnak.
A legtöbb országban a megfelelő engedély nélküli munkavállalás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, amit elzárással vagy az országból való kiutasítással büntetnek.

A konzul ilyen esetekben felveszi a kapcsolatot a letartóztatott személlyel és segítséget nyújt:

-tájékoztatást ad az ügyre vonatkozó helyi jogszabályokról
-késedelem nélkül értesíti a fogva tartott által megjelölt személyt
-tanácsot ad a védőválasztáshoz és tolmács igénybevételéhez
-a helyi szabályok szerint kapcsolatot tart a letartóztatottal
-segít a hozzátartozók látogatásának megszervezésében, vagy abban, hogy azok a bírság esetén a szükséges összeget átutalják
-segít, hogy szükség esetén orvosi ellátásban részesüljön
-fellép a letartóztatott érdekében, ha annak alapvető jogait megsértik, (például nem biztosítják számára a védelemhez való jogot, vagy ha bántalmazzák).

A magyar konzulnak nincs módja:

-kivételes elbánást, mentességet vagy – a helyi törvények figyelmen kívül hagyásával -azonnali szabadon bocsátást elérni;
-a helyi ügyvéd költségeit, az óvadékot, a pénzbírságot a letartóztatott helyett kifizetni.

A nemzetközi jog minden külföldön letartóztatott magyar állampolgár számára lehetővé teszi, hogy a helyi hatóságoktól igényelje a magyar konzul haladéktalan értesítését.
Amennyiben nem érti a helyi hatóság által használt nyelvet – ragaszkodjon megfelelő nyelvtudással rendelkező tolmács közreműködéséhez.
Bármiféle iratot csak akkor írjon alá, ha annak tartalmát megértette!
Egyes országokban az elítéltek kérhetik szabadságvesztés büntetésük hazai letöltését. Erről részletes tájékoztatást a konzultól lehet igényelni.

 

Feketemunka veszélyei:

– Az engedély nélkül munkát végző személy pénzbüntetéssel, kiutasítással és akár évekre szóló beutazási tilalommal (ami az Európai Unió tagországai esetében az egész Unióra vonatkozhat), súlyos esetekben akár börtönnel büntethető.
– Munkahelyi baleset, megbetegedés esetén a munkaadó nem fizeti a (egy műtét akár több millió forint is lehet) költségeket.
– Feketemunka esetében nem védi a munkavállalót olyan hivatalos, a bíróságon érvényesíthető megállapodás, amelynek alapján a munkaadó például nem teheti meg, hogy túlórában dolgoztat, lehetetlen körülményeket biztosít, vagy éppen kevesebbet fizet a kialkudott összegnél.